Jäsenasiat

Jäsenasioita hoitaa Tiina Myllymäki

puh: 040 755 0634

 

jäseneksi voi liittyä tästä

 

 

Liiton tarjoamat jäsenedut

 

Kuulumalla liittoon saat ajan tasalla olevaa edunvalvontaa, liiton neuvotteleman työehtosopimuksen mukaiset reilut työehdot, työpaikallasi asioitasi ajavan luottamusmiehen ja oikeusapua työsuhteisiin liittyvissä ongelmissa. Lisäksi saat turvaa työttömyyden varalta.

 

JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea, neuvoja ja palvelua erilaisissa työelämän tilanteissa. Yhdellä jäsenmaksulla saat käyttöösi kaikki liiton, työttömyyskassan, aluetoimiston ja yhdistyksesi palvelut ja edut.

 

JHL neuvottelee yli sata työ- tai virkaehtosopimusta muun muassa kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskenteleville.

 

Jäsenenä saat aina apua työpaikkasi luottamusmieheltä. JHL kouluttaa luottamusmiehet tehtäviinsä sekä järjestää myös muita koulutuksia osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseksi. Koulutus on jäsenelle lähes aina maksutonta.

 

Aluetoimistot ja yhdistykset auttavat ja palvelevat jäsentä erilaisissa työelämän tilanteissa sekä järjestävät koulutusta ja muuta toimintaa.

Lue lisää JHL:n työelämässä tarjoamasta tuesta liiton palvelut -sivulta:

 

 

JHL on myös vakuuttanut jäsenensä. Jäsenvakuutus sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille sekä tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. Jäsenkortti on vakuutuskorttisi.

Jäsenenä saat kotiisi kannettuna liiton Motiivi-lehden 10 kertaa vuodessa. Lisäksi JHL haluaa tukea jäsentensä hyvinvointia ja virkistäytymistä monipuolisilla jäseneduilla.

Lue lisää vapaa-ajan jäseneduista:

 

Jäsenyyden hoito -osiosta löydät tietoa muun muassa siitä miten toimit, jos elämässäsi tapahtuu muutoksia jotka vaikuttavat jäsenyyteesi. Osiossa kerrotaan myös jäsenkortista sekä Jäsenpalvelu 24h -palvelusta.

Jäsenyyden hoito